Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej/strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej.

Strony http://sp23.pl oraz sp23.bipinfo.pl zostały zaprojektowane tak, aby były możliwe do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 • BIP Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej: 
  2020-05-10
 •  Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej:
  2021-02-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
 • o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08 na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Na stronie można używać standardowych skrótów przeglądarki. Obsługa strony jest możliwa zarówno przy pomocy myszki, jak i klawiatury. Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt.
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
ul. 11 Listopada 15
41-717 Ruda Śląska
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon 322408200

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
– lokalizacja ul. 11 Listopada 15, 41-717 Ruda Śląska

1)Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest jedno wejście:
Od ulicy 11 Listopada 15 (główne) – do budynku prowadzi jedno wejście, a przed nim dwa schody oraz jedne drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem głównym brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym (portiernia) są pracownicy obsługi.

2)Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy. Do sekretariatu oraz sal lekcyjnych znajdujących się w budynku dojście możliwe jedynie schodami.
W budynku nie ma windy.

3)Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie jest dostępna informacja o rozkładzie pomieszczeń.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.pdf)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]58 kB2018-05-14 20:55
Pobierz plik (wniosek.odt)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]26 kB2018-05-14 20:55
Pobierz plik (wniosek.doc)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej[ ]17 kB2018-05-14 20:55

Informacje o BIP 

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej strony www. Na stronie BIP opublikowane są artykuły usystematyzowane wg "Menu Podmiotowego" oraz "Przedmiotowego".

Dostęp do BIP możliwy jest przez:

 • wpisanie do przeglądarki internetowej adresu bipinfo.pl
 • przejście ze strony głównej BIP: bip.gov.pl

 


 

Nawigacja po stronie BIP

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnego „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych odnośników „Menu przedmiotowego”, „Menu Podmiotowego” bądź "Menu Górnego" użytkownik przechodzi do poszczególnych kategorii przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przemieszczanie po artykułach zawartych w poszczególnych kategoriach. "Wyszukiwarka" BIP jest elementem strony umożliwiającym wyszukiwanie treści merytorycznej biuletynu czyli tekstu znajdującego się na stronie. Umożliwia ona również wyszukiwanie tekstu w wszystkich plikach zamieszczonych na stronie. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę wyświetli tytuł artykułu/dokumentu i fragment treści oraz przyporządkowanie artykułu/dokumentu do właściwej sekcji/kategorii. Element "najczęściej czytane" pozwala użytkownikowi przejść w szybki sposób do informacji które są najczęściej czytane na stronie przez odwiedzających BIP. Klikając w tytuł artykułu/dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony do właściwego miejsca na stronie. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się przez odnośnik „Strona główna” - dostępny z każdego poziomu Biuletynu. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się poprzez odnośnik zawarty w logo BIP

Menu strony

 • menu przedmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako pierwsze dostępne menu od góry
 • menu podmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako tuz pod menu przedmiotowym
 • menu górne - znajduję się w górnej części strony

Elementy strony

 • wyszukiwarka - znajduję się po prawej części strony
 • najczęściej czytane - znajduję się po prawej części strony tuż pod wyszukiwarką

 


 

W przypadku gdy informacje są udostępniane w postaci oddzielnych plików w formacie MS Office (*.doc), Adobe Acrobat (*pdf), Open Office (*odt) lub spakowanych archiwów z rozszerzeniem (*zip) jako publikacje złożone są umieszczane w tabeli poniżej danego artykułu z możliwością pobrania dokumentów lub pod wskazanym adresem.

 

Redaktor naczelny:  Aleksandra Kempa
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2408200
Funkcje: Nadzór i koordynacja serwisu. Tworzenie i edycja artykułów.
   
Administrator: Biernat Błażej
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48.32.2408200
Funkcje: Administracja i kontrola techniczna serwisu.
Edycja artykułów.
   

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information